ویډیو

د بشپړ اتوماتیک المونیم ورق کانتینر جوړولو ماشین د 4 کاویټي مولډ سره

د 5 غارونو مولډ سره د المونیم ورق خواړو کانټینر ماشین

د بشپړ اتوماتیک المونیم ورق کانتینر جوړولو ماشین د 3 کاویټو مولډ سره

د نیمه اتوماتیک المونیم ورق کانتینر جوړولو ماشین

صفر- بې وزله د المونیم ورق کانتینر جوړولو چoldاسکه

د نرم دیوال المونیم ورق کانتینر